ENQUESTES DE MOBILITAT

  • ATM Autoritat del Transport Metropolità
  • AMTU
  • GENERALITAT DE CATALUNYA - INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA
  • AJUNTAMENT BARCELONA
  • Àrea Metropolitana de Barcelona - Entitat del Transport
  • Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Avís legal

Drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts del website www.enquestademobilitat.cat, ja siguin textos, imatges, sons, fitxers, animacions, o qualsevol altre element del seu disseny o estructura són propietat exclusiva del consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), entitat titular de la pàgina web amb CIF P080013E. Dades de contacte: Campus de Bellaterra, 08193 Cerdanyola del Vallès (e-mail iermb@uab.es) Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzematge total o parcial, ha de realitzar-se amb el consentiment previ dels responsables del consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

Condicions d'ús - Accés

L'accés als continguts del website és públic per a tots els usuaris, sense cap tipus de restricció ni necessitat d'identificació prèvia.

Enllaços

La pàgina web pot contenir enllaços hipertextuals a altres pàgines web gestionades per tercers. L'objectiu d'aquests enllaços és informar als usuaris d'altres fonts d'informació existents a la xarxa que puguin ser-los d'interès. IERMB no es fa en cap cas responsable de la informació referenciada en aquests enllaços.

Disponibilitat i Accessibilitat al web site

El consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona no garanteix en cap cas la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels serveis, que poden patir interrupcions per causes alienes a l'entitat.

  • ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA
  • IERMB
  • REVISTA PAPERS

© 2008 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA