ENQUESTES DE MOBILITAT

  • ATM Autoritat del Transport Metropolità
  • AMTU
  • GENERALITAT DE CATALUNYA - INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA
  • AJUNTAMENT BARCELONA
  • Àrea Metropolitana de Barcelona - Entitat del Transport
  • Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Benvinguts al portal de les Enquestes de Mobilitat, instruments que ens permeten obtenir informació sobre com i perquè es mou la població. Aquest espai web està destinat a recollir materials que ajudin a explicar el procés d’elaboració d’aquestes enquestes.

  • ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA
  • IERMB
  • REVISTA PAPERS

© 2008 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA