Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
[Cadenat]
[ ? ]

Inici » Publicacions

PUBLICACIONS

 Col·leccions

[item]

Des de la seva primera edició, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona publica els resultats de les anàlisis de dades de l'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població. Aquestes publicacions s'estructuren en col·leccions per a cada un dels anys de realització de l'Enquesta: 1985, 1990, 1995 i 2000. A banda d'aquestes col·leccions, hem agrupat sota l'apartat Altres l'edició d'alguns estudis que l'IERMB ha dut a terme tant com a publicació pròpia com en col·laboració amb altres institucions.

 • Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 1985-1986 +
 • Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Pobalació 1990 +
 • Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 1995  +
 • Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2000 +
 • Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006 +
 • Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2011 +
 • Anuari Metropolità de Barcelona +
 • Metodologies i recerques +
 • Documents de Treball +
 • Global Entrepreneurship Monitor - Catalunya +
 • Altres publicacions +
 • Publicacions compartides +
 • Ponències i comunicacions a congressos +
 • Articles +


© 2005 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA