Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
[Cadenat]
[ ? ]

Inici » Revista Papers

REVISTA PAPERS


La Col·lecció "Papers" (ISSN: a partir del número 34, versió impresa 1888-3621, versió internet 2013-7958; del número 1 al número 33 versió impresa 2014-3842, versió internet 2014-3850) té com a objectiu fer arribar el debat al voltant dels problemes i opcions de la Regió Metropolitana de Barcelona, que avui es troba en un moment decisiu de la seva evolució, a un ample sector de persones i institucions interessades en el devenir d'aquest territori. El contingut de "Papers" abasta des d'aportacions d'experts o resums de treballs directament motivats per aquesta temàtica fins a textos i reculls de dades de diversa procedència que tenen un estimable valor de referència.

"Papers" és publicada per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, sota el patrocini i l'impuls de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona , la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i està regida per un consell de redacció actualment composat per:

  • Joan Trullén i Thomàs (Àrea Metropolitana de Barcelona)
  • Rafael Boix (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Xavier Boneta (Diputació de Barcelona)
  • Josep M. Carreras (Àrea Metropolitana de Barcelona)
  • Juli Esteban
  • Juan Carlos Migoya (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Juan Carlos Montiel (Ajuntament de Barcelona)
  • Héctor Santcovsky (Àrea Metropolitana de Barcelona)


  • Carme Cuartielles secretària de redacció© 2005 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA