Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
[Cadenat]
[ ? ]

Inici » Revista Papers

REVISTA PAPERS

 Números publicats


Núm.56 (maig 2013)  L'impacte social de la crisi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya


 • FITXA TÈCNICA

  Número monogràfic realitzat per Joan Trullén, Sebastià Sarasa, Sergio Porcel i Lara Navarro-Varas.

  Els articles estan escrits en CATALÀ. L'edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ.

  ISSN: 1888-3621 (versió impresa)
  ISSN: 2013-7958 (versió en línia)
  ISBN: 978-84-92940-12-7
  125 pàgines


 • PAPERS NUM. 56
  • >> Pàgs.1-125 (4,2 Mb.)

  Text complet del número 56


  [ Descarregar document ]

 • Presentació
  • >> Joan Trullén: Director de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011
  • >> Pàgs.6-7 (30 Kb.)


  [ Descarregar document ]

 • L'impacte social de la crisi a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a Catalunya
  • >> Sebastià Sarasa: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
  • >> Sergio Porcel : Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • >> Lara Navarro-Varas: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • >> Pàgs.10-87 (3,1 Mb.)

  Aquest article únic està estructurat en dues parts. Una primera secció analitza l’evolució del mercat de treball posant l’èmfasi en els canvis que han experimentat l’estructura ocupacional, els salaris i les rendes dels treballadors autònoms i els petits empresaris amb l’arribada de la crisi. La segona secció del treball aborda la distribució de la renda disponible de les llars i el risc de pobresa de la població catalana. El risc de pobresa és analitzat des de dues perspectives complementàries: el risc de pobresa monetària, mesurat a partir de la renda disponible dels individus, i el risc de patir privació en el consum de béns materials bàsics. Per últim, la secció de conclusions ordena i sintetitza les troballes de la recerca i tracta d’oferir una explicació plausible sobre la transformació més recent de les desigualtats socials a l’AMB i a Catalunya.


  [ Descarregar document ]

 • Annex metodològic I: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011
  • >> Sebastià Sarasa: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
  • >> Sergio Porcel: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • >> Lara Navarro-Varas: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • >> Pàgs.89-95 (292 Kb.)


  [ Descarregar document ]

 • Annex metodològic II: Classificació Socioeconòmica Europea (ESEC)
  • >> Sebastià Sarasa: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra
  • >> Sergio Porcel: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • >> Lara Navarro-Varas: Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • >> Pàgs.97-99 (123 Kb.)


  [ Descarregar document ]

 • PAPERS 56. Texto completo en castellano
  • >> Pàgs.100-125 (294 Kb.)


  [ Descarregar document ]

« Veure la llista de números publicats
© 2005 INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA